Viherjasmikkeen tarina                             

kuvamjValmistuin puutarhuriksi viheralalta Alajärvellä. Siellä sain innostuksen kipinän pihasuunnitteluun. Saimme suunnitella myös asiakaskohteita ja huomasin, että suunnittelussa saa käyttää luovuutta, yhdistellä ideoita ja tietoja, visioida ja piirtää asiakkaan sanoitetut toiveet paperille kokonaisuudeksi. - Tuoda iloa ja viihtyisyyttä ympäristöömme!

Puutarhuriopintojen jälkeen hain Lepaalle ja valmistuin sieltä hortonomiksi puutarhatalouden koulutusohjelmasta. Lepaalla opinnot painottuivat kasvintuotantoon. Puutarha-ala kiinnosti minua kokonaisvaltaisesti, erityisesti myös marjan- ja hedelmänviljely.

Valmistumisen jälkeen työskentelin ensin neuvonta-alalla 4H-yhdistyksessä lasten ja nuorten toiminnan parissa. Tästä siirryin puutarha-alan opetustehtäviin, ja opiskelin työn ohessa opettajan ammatilliset opinnot. Puutarha-alan opettajana työskentelin noin 15 vuotta, opettaen viheralaa, pihasuunnittelua, puutarha-alan perusteita ja yrittäjyyttä. Sain olla käynnistämässä ja kehittämässä aikuisten monimuotokoulutusta puutarhuri-opiskelijoille.

Oman yrityksen perustamisen ajatus tuli vasta toimittuani pitkään puutarha-alalla. Opiskeluaikana tai sen jälkeenkään minulla ei ollut vielä mitään tietoa, että ryhtyisin myöhemmin yrittäjäksi. Kaipuu käytännönläheiseen ja luovaan työhön sekä käsillä tekemiseen syveni, ja ajatukset oman yrityksen perustamisesta muuttuivat konkreettiseksi, kun perustin Viherjasmikkeen. Toimin ensin alkuvuosina sivutoimisesti, jonka jälkeen siirryin päätoimiseksi yrittäjäksi v.2018.

Luonnon kunnioittaminen on ollut minulle aina tärkeää. Suunnittelussa ja puutarha-alan työssä tärkeä inspiraation lähde minulle on luonto, maisemat ja erilaiset monimuotoiset puutarhat. Pyrin auttamaan asiakasta pihakysymyksissä, kuunnellen toiveita ja visioimaan yhdessä toiveiden mukaisen pihakokonaisuuden.

Tykkään itsekin puuhastella pihassa. Omassa pihassamme testaan tuulisella paikalla viihtyviä kestäviä kasveja. Kasvisuunnittelussa painotankin pihan olosuhteiden huomioimista sekä kasvien ja materiaalien monipuolista käyttöä pihoissa. Nuoresta asti olen ollut mukana puutarhatöissä kotitilamme luomuviljelyssä, kasvattanut hyötykasveja sekä puiden taimia pienimuotoisesti. Puutarhayrittäjyydestä on kertynyt kokemusta myös viljelypuolelta, luomumansikan viljelystä. Käytän pihojen suunnittelussa mielelläni myös hyötykasveja, jotka sopivat hyvin yhdisteltäväksi koristekasvien kanssa.

Tavataan pihalla!

Marjo, Viherjasmike