Uudiskohteen pihan suunnittelu

Kenelle: Valmistunut tai valmistumassa oleva asuinrakennus, jossa on pihaltaan tyhjä tontti. Pihalle tarvitaan suunnitelmaa tulevaa piharakentamista varten. Pihan yleissuunnitelma sopii hyvin omatoimiselle pihanrakentajalle, joka haluaa tehdä tarkemmat valinnat itse. Pihan yleissuunnitelmasta saa suurimman hyödyn siinä, että pihakokonaisuus ja tilanjako pihassa tulee mietittyä toimivaksi, tarvittaessa muunneltavaksi ja viihtyisäksi, asiakkaan omiin tarpeisiin sopivaksi.

Vanhan pihan suunnittelu tai rakennetun pihan päivitys

Kenelle: Vanhaan tai aikaisemmin rakennettuun pihaan on tarve suunnitella piharemonttia tai pihan päivitystä. Piha ei palvele asukkaita halutulla tavalla, siihen halutaan muutosta tai pihan tilanjakoa on tarvetta päivittää. Kasvillisuutta on ehkä tarvetta karsia ja uudistaa, pihan pinnoitteita uusia, lisätä pihavalaistusta tai tehdä muita muutoksia, joilla pihasta saadaan asukkaiden tarpeisiin toimivampi.

Pihan suunnittelu vaihtoehtoja

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen pihasuunnitelma, joka antaa hyvän pohjan pihan toteutukselle omassa aikataulussasi. Suunnitelma on koneella piirretty mittakaavassa oleva selkeä suunnitelmapiirros. Yleissuunnitelma sisältää:

 • aloituskäynti paikan päällä tontilla
 • pihan tilanjakosuunnitelma, asiakkaalle kommentoitavaksi
 • yleissuunnitelma
  • kasvillisuuden suunnittelu/kasvilajit
  • pihan pintamateriaalit
  • valaisinten sijoittelu pihaan
  • ideakuvat pihan tyylistä/materiaaleista
  • yleiset istutusohjeet
Pihan yleissuunnitelma esimerkki

 

 

Koko pihan kasvisuunnitelma on asiakkaan toiveiden ja kasvupaikkavaatimusten pohjalta suunniteltu kokonaisuus. Monipuolisissa kasvialueissa voidaan yhdistellä esimerkiksi puita, pensaita ja perennoja. Istutusten hoidon tarve huomioidaan suunnittelussa. Rajaistutukset suunnitellaan toimiviksi. Pihan sisääntuloa voidaan korostaa ja kulkua ohjailla istutuksilla. Pihaan voidaan suunnitella erilaisia tiloja kasvien avulla, kuten oleskelu- ja leikkialuille. Hyötykasveja voidaan sijoitella kasvupaikkavaatimusten mukaisesti sinne missä ne palvelevat parhaiten käyttöä. Suunnitelma on koneella piirretty mittakaavassa oleva selkeä suunnitelmapiirros. Koko pihan kasvisuunnitelma sisältää:

 • kartoituskäynti tontilla
 • koko pihan kasvisuunnitelma/kasvilajit, määrät, istutusetäisyydet

 

Pihan kasvisuunnitelma voidaan tehdä 

* suunnitelmapiirroksena asiakkaalta saatuun asemapiirrokseen

* kevyempänä versiona, joka sisältää kirjallisessa muodossa olevan luettelon pihan eri alueille sopivista kasvilajeista

 

 

Istutussuunnitelma tai pihan osan suunnittelu

Yksittäiset uudistukset pihassa, kuten muurikivillä korotetun istutusaltaan, perennaryhmän tai muun kasvialueen suunnittelu, terassin/pation ja pergolan ympäristö, pihan sisäänkäynnin edusta, hyötytarha, pihan ongelmakohta tai muu toivomasi osa pihasta. Suunnittelun aloituskäynnin pohjalta piirretään istutussuunnitelma, jossa on merkittynä kasvilajit määrineen sekä muut istutusalueen valinnat. Pihan osan suunnittelu räätälöidään kohteen ja tarpeiden mukaan.

Istutussuunnitelma esimerkki

 

Asiakkaalta tarvitaan pihasuunnittelun pohjaksi:

*************

 • ajantasainen ja mittatarkka asemapiirros tontista rakennuksineen
 • rakennusten julkisivu- ja pohjakuvat tai muut sovittavat suunnitelmakohtaiset tiedot
 • pihatoiveiden kartoituslomakkeen täyttäminen