Uudiskohteen pihan suunnittelu

Kenelle: Valmistunut tai valmistumassa oleva asuinrakennus, jossa on pihaltaan tyhjä tontti. Pihalle tarvitaan suunnitelmaa tulevaa piharakentamista varten. Pihan yleissuunnitelma tai tilanjakosuunnitelma sopii hyvin omatoimiselle pihanrakentajalle, joka haluaa tehdä tarkemmat valinnat itse. Yleissuunnitelman pohjalta voidaan laskea tarvittaessa pihamateriaalien kustannusarvio.

Vanhan pihan suunnittelu tai rakennetun pihan päivitys

Kenelle: Vanhaan tai aikaisemmin rakennettuun pihaan on tarve suunnitella piharemonttia tai pihan päivitystä. Piha ei palvele asukkaita halutulla tavalla, siihen halutaan muutosta tai pihan tilanjakoa on tarvetta päivittää. Kasvillisuutta on ehkä tarvetta karsia ja uudistaa, pihan pinnoitteita uusia, lisätä pihavalaistusta tai tehdä muita muutoksia, joilla pihasta saadaan asukkaiden tarpeisiin toimivampi.

Pihan suunnittelu vaihtoehtoja

Yleissuunnitelma on yleispiirteinen pihasuunnitelma, joka antaa hyvän pohjan pihan toteutukselle omassa aikataulussasi. Suunnitelma on koneella piirretty mittakaavassa oleva selkeä suunnitelmapiirros. Yleissuunnitelma sisältää:

 • 1-2 pihakäyntiä
 • pihan tilanjakosuunnitelma, asiakkaalle kommentoitavaksi
 • yleissuunnitelma
  • säilytettävä kasvillisuus ja uudet istutukset kasviesimerkein
  • pihan pintamateriaalit
  • valaisinten sijoittelu
  • pihan tyyli esimerkkikuvin
  • yleiset istutusohjeet
Pihan yleissuunnitelma esimerkki

 

Pihan tilanjakosuunnitelma sopii uuteen tai vanhaan pihaan tueksi omatoimiseen pihan suunnitteluun. Aloitusvaiheen vaihtoehto pihasuunnittelusta. Aluksi käymme paikan päällä läpi pihatoiveet ja teemme käynnin jälkeen koneella piirretyn suunnitelman pihan tilanjaosta.

 • pihan tilanjako ja toiminnot (esim. kulkureitit, pysäköinti, huolto, kodinhoito, jätehuolto, oleskelualueet, leikki- ja pelialueet, hyötypuutarha.)
 • kasvillisuusalueiden sijoittelu
 • pintamateriaalit yleisesti

Pihan tilanjakosuunnitelma toimitetaan asiakkaalle postitse. Pihan tilanjakosuunnitelmaan on mahdollista tilata mukaan lisäksi kasvioppaita avuksi omatoimiseen kasvien valintaan.

Pihan tilanjako esimerkki

Istutussuunnitelma yksittäiseen kohteeseen tai pihan osan suunnittelu

Yksittäiset uudistukset pihassa, kuten muurikivillä korotetun istutusaltaan, perennaryhmän tai muun kasvialueen suunnittelu, terassin/pation ja pergolan ympäristö, pihan sisäänkäynnin edusta, hyötytarha, pihan ongelmakohta tai muu toivomasi osa pihasta. Suunnittelun aloituskäynnin pohjalta piirretään istutussuunnitelma, jossa on merkittynä kasvilajit määrineen sekä muut istutusalueen valinnat. Pihan osan suunnittelu räätälöidään kohteen ja tarpeiden mukaan.

Istutussuunnitelma esimerkki

Pihan suunnittelu etäsuunnitteluna

Teemme istutussuunnittelua koko Suomen alueelle etäsuunnitteluna. Etäsuunnittelu tarkoittaa suunnitteluvaihtoehtoa, jossa istutussuunnittelu tapahtuu asiakkaan toimittamien lähtötietojen, toiveiden ja valokuvien pohjalta ilman varsinaista pihakäyntiä kohteessa. Etäsuunnittelussa säästät matkakulut. Suunnittelun aikana yhteydenpito tapahtuu kätevästi sähköpostitse ja puhelimitse, etkä tarvitse muita erityisiä tietokoneen käyttötaitoja.

 

*************

Asiakkaalta tarvitaan pihasuunnittelun pohjaksi:

*************

 • ajantasainen ja mittatarkka asemapiirros tontista rakennuksineen
 • rakennusten julkisivu- ja pohjakuvat tai muut sovittavat suunnitelmakohtaiset tiedot
 • pihatoiveiden kartoituslomakkeen täyttäminen
 • etäsuunnittelu vaihtoehdossa lisäksi valokuvia pihasta tai istutusalueesta suunnittelun pohjaksi